צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לסטודנטים

תקנון בית הספר

ההנהלה וסגל ביה"ס מברכים אותך עם קבלתך ללימודים.

התקבלת לאחר שעמדת בתנאי הקבלה בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד וכפי שפורטו בידיעון למועמד שקיבלת לקראת ההרשמה ללימודים.

לפניך תקנון ביה"ס.

תקנון זה בא להבהיר לך את מדיניות ביה"ס לסיעוד, מטרותיו ומתכונת הלימודים הנהוגה בו.
בתקנון קובץ נוהגים ונהלים המקובלים בביה"ס, הכוללים את החובות והזכויות החלות עליך כלומד, מתחילת הלימודים ועד לסיומם בבחינת הרישוי הממשלתית והינו חוזה התקשרות  בין ביה"ס ללומד.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ולנהוג על פי הכתוב בו.

הנהלת ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות להכניס מעת לעת שינויים בקובץ הנהלים והנוהגים המתפרסמים כאן. השינויים יובאו לידיעת הלומדים.

מאחלים לך הצלחה בלימודים,

חוה  וינר - מנהלת בית הספר

וסגל בית הספר  

 תקנון לספרייה    תקנון ספריית בית ספר

תקנון לשימוש בחדר סימולצייה

תקנון לקורס אחיות ואחים מעשיים

 MS_Wordתקנון לקורס אחים ואחיות מעשיים מספר 4

תקנון לקורסים גנריים

 MS_Wordתקנון לקורס גנרי 11 2018-20121

  MS_Wordתקנון לקורס גנרי מספר 10 2018-2021

 MS_Wordתקנון לקורס גנרי 7  2017-2019

 MS_Wordתקנון לקורס גנרי מספר 8     2017-2020

MS_Wordתקנון לקורס גנרי 9 2018 -2020

תקנון לקורס הסבת אקדמאים

MS_Wordתקנון לקורס הסבת אקדמאים 15 2018-2021

MS_Wordתקנון לקורס הסבת אקדמאים 14 2018-2021

MS_Wordידיעון לקורס הסבת אקדמאים 10 11/2016-4/2018

MS_Wordתקנון לקורס הסבת אקדמאים 11   4/2017-9/2019

MS_Wordתקנון לקורס הסבת אקדמאים 12     2017-2020

תקנון לקורס הסבת אקדמאים 13 2018-2020

 MS_Wordנספח מספר 16 לתקנון - ועדות בית הספר

  MS_Wordתוספת לתקנון אפריל 2018

   

  

   

   

  

  MS_Word

   

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

               

                 

  

         

 

 

 

 

           

 

 

  

 

      

   

     

 

 

 

 

 

 

      

                   

 


 

 

 

 

 

 

 

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014